szkoleniaonline
Ostatnie wpisy 01/05/16
Kurs dla KOORDYNATORÓW DS. BHP (koordynatorem NIE MUSI BYĆ BHP-owiec)


2

Konieczność powołania koordynatora pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

Lp. Zagadnienia poruszane na kursie.
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (konwencje MOP, dyrektywy WE).
2

Nowoczesne metody pracy koordynatorów ds. bhp oraz nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
4

Przyczyny wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
5

Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
6

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi. Metody oceny ryzyka zawodowego.
7

Plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia i środowiska.
8

Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania, na pracowników, czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.


Certyfikat w języku polskim i angielskim

Koszt całkowity brutto 499 zł

Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia: http://furtacz.pl/?page_id=255

emailem: furtacz.pl@op.pl

sms-em: 570417254

telefonicznie: 32 707 10 07

fax-em: 32 444 69 51

Kliknij tutaj
Autor szkoleniaonline 11:51 25/05/16 | Komentarze (0)
Kurs dla KOORDYNATORÓW DS. BHP (koordynatorem NIE MUSI BYĆ BHP-owiec)


2

Konieczność powołania koordynatora pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

Lp. Zagadnienia poruszane na kursie.
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (konwencje MOP, dyrektywy WE).
2

Nowoczesne metody pracy koordynatorów ds. bhp oraz nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3

Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
4

Przyczyny wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
5

Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
6

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi. Metody oceny ryzyka zawodowego.
7

Plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia i środowiska.
8

Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania, na pracowników, czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.


Certyfikat w języku polskim i angielskim

Koszt całkowity brutto 499 zł

Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia: http://furtacz.pl/?page_id=255

emailem: furtacz.pl@op.pl

sms-em: 570417254

telefonicznie: 32 707 10 07

fax-em: 32 444 69 51


Kliknij tutaj
Autor szkoleniaonline 12:38 19/05/16 | Komentarze (0)
„Jak wychować bystrzaka – i nie zwariować”
Opublikowano Styczeń 28, 2016 przez
Niezmiernie miło jest nam Ciebie zaprosić na seminarium poświęcone roli psychologii w procesie wychowania dziecka oraz jego edukacji. Na seminarium dowiedzą się Państwo jak w prosty sposób ukierunkować życie dziecka i spowodować aby chciało się uczyć a w przyszłości było świadome i szczęśliwe.
Najbliższy termin seminarium „Jak wychować bystrzaka – bądź mądrym rodzicem”

Kliknij tutaj
Autor szkoleniaonline 01:51 17/05/16 | Komentarze (0)
Online: 0 Login i 33 Goście