I-blog.pl
Użytkownicy | Zagubiłeś hasło?
Login: Hasło:
   
   
START | Forum Polski | Angielski
   
   
Mi?o? (7/29)
Tu mo?esz podyskutowa? na temat mi?o?ci - problemy i wzloty, pierwsza mi?o??, mi?o?? czy przyzwyczajenie i co Wam ?lina na j?zyk przyniesie odno?nie mi?o?ci :)
Miłość
  01:43 01/06/15 Nikosia
Dojrzewanie (1/3)
Dojrzewanie, to bardzo wa?ny i jeden z najpi?kniejszych okres?w w ?yciu m?odego cz?owieka, jednak nie zawsze jest tak pi?knie. Jak wiadomo, to okres buntu, k??tni i wielkich ?yciowych rozterek. Pojawiaj?ce si? problemy nieraz nas przerastaj?, nie ukrywaj si? z nimi, wyrzu? to z siebie, a my postaramy Ci pom?c.
na pomoc kolezance
  02:01 01/06/15 Nikosia
Muzyka (5/21)
Jaka muza ci? kr?ci, kt?re teksty bardzo Ci si? podobaj?, a mo?e sam piszesz teksty piosenek (pochwal si?). Tu mo?esz o tym wszystkim i wielu innych tematach muzycznych podyskutowa
blondyn127
  03:29 01/06/15 Nikosia
Szko?a (1/10)
W tym dziale mo?na wypowiada? si? na temat szko?y - mo?esz rozwi?zywa? problemy wszelkiego rodzaju zwi?zane z przedmiotami, nauczycielami jak r?wnie? kumplami.
Fuuu!
  04:10 01/06/15 Nikosia
U?ywki (0/0)
Masz problemy, a mo?e ma kto?, kto jest Ci bardzo bliski. Chcesz dowiedzie? si? czego? wi?cej, nie kr?puj si? pisz otwarcie !!!
Rozrywka (1/3)
Ten dzia? przeznaczony jest dla m?odzie?y lubi?cej wszelkiego rodzaju rozrywk? - ta?ce czyli dyskoteki jak r?wnie? zabawy szkolne, kino, teatr a nawet hulanki w lunaparku :)
Rozrywa!
  03:32 01/06/15 Nikosia
Hobby (2/5)
Interesujesz sie czym? szczeg?lnym, np. zbierasz karty telefoniczne albo monety. Tu mo?esz podyskutowa? z innymi kolekcjonerami.
Star Wars
  04:08 01/06/15 Nikosia
Sport (1/3)
Je?eli jeste? mi?o?nikiem sportu, wymie? si? swoimi wiadomo?ciami.
sport siatk?wka
  04:07 01/06/15 Nikosia
Nurtuj?ce pytania (0/0)
Je?eli co? Ci? trapi, masz problemy z rodzicami, kolegami lub s?siadami, nie kr?puj si?, pisz otwarcie... na pewno ul?y Ci na sercu :)
Sex (3/9)
Tu mo?ecie zadawa? i odpowiada? na pytania zwi?zane z seksem.
sex
  07:16 03/12/07 Madzia
Miedzy nami (2/4)
Miedzy nami, czyli lu?ne dyskusje
Między nami
  02:51 28/04/15 JTK
Gry komputerowe (1/1)
Tutaj mo?esz pisa? wszystko, co jest zwi?zane z grami komputerowymi.
Counter Strike
 
Komputery & Internet (2/4)
Interesujesz si? komputerami, internetem, mo?e masz jaki? problem z tym zwi?zany? Napisz o nim! Na pewno kto? ci pomo?e, a mo?e widzia?e? jak?? ciekaw? stron?? A mo?e tak? posiadasz? Podziel si? z nami linkiem.
Jak?
  06:14 16/09/09 ekolog
Programy (0/0)
Wszystko na temat program?w.
Systemy operacyjne (0/0)
Tutaj porozmawiasz na temat ro?nych system?w operacyjnych jak: Windows, Linuks itd
Programowanie (0/0)
Tematy zwi?zane z programowaniem, czyli pisaniem program?w komputerowych. Prosimy nie pisa? temat?w zwi?zanych z programowaniem skrypt?w u?ywanych na stronach www.
Kom?rki (0/0)
Telefony kom?rkowe, operatorzy, simlocki..
Offtopic (2/5)
Rozmowy o wszystkim, tu mo?na pisa? tematy nie pasuj?ce do ?adnego dzia?u.
Zmiana kolorow w notatkach.
 
Pomoc potrzebuj?cym (1/1)
Tutaj znajdziecie reklam? akcji kt?re maj? na celu pom?c potrzebuj?cym. Je?eli chcesz wypromowa? jak?? akcj?, napisz o niej tutaj.
bezradne samotne matki
 
Forum i vum.pl (3/14)
Tu dyskutujemy o sprawach forum i vum.pl
pomocy!
  02:51 28/04/15 JTK