I-blog.pl
Użytkownicy | Zagubiłeś hasło?
Login: Hasło:
   
   
START Polski | Angielski
   
   
Regulamin

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Założenie bloga równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Właścicel serwisu i-blog.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść blogów. Jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
 3. Zabrania się umieszczania w blogach reklam kontektowych (adsense, adkontekst onetbox itp.). Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane, bądź też całe ogłoszenie zostanie usunięte.
 4. Użytkowanie serwisu jest całkowicie darmowe

ZASADY PROWADZENIA BLOGÓW

 1. Użytkownik po rejestracji i zalogowaniu ma możliwość dodawania notek do bloga
 2. Treści umieszczane w blogach powinny być zgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 3. Zabrania się zamieszczania treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 4. Zabronione jest zamieszczanie treści, które mogą mieć na celu doprowadzenie innych użytkowników serwisu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo też nakłania do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak również służących do pozyskania bez wyraźnej zgody użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika czy osób trzecich.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wydawca może usunąć dane treści, bez obowiązku informowania o tym fakcie ich autora. Wydawca może również zablokować lub skasować konto użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca nieodpowiada za brak dostępu do serwisu i-blog.pl
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności serwisu
 3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie i-blog.pl.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie i-blog.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.